ข่าวสาร สอ.ฐท.สส.

เพื่อให้การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนของสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบจำกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงออกประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี ๒๕๖๕

 

รายละเอียดประกาศการจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ฯ ตามลิ้ง

http://sattahip-coop.com/images/news/2564/28_10_2564/28102564.pdf

รายละเอียดประกาศการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณณ์ ฯ พร้อมใบสมัคร ตามลิ้ง

http://sattahip-coop.com/images/news/2564/28_10_2564/28102564_2.pdf