ข่าวสาร สอ.ฐท.สส.

 

สอ.ฐท.สส. ประกาศโครงการพักชำระหนี้เงินต้น  แก่สมาชิกสูงสุดต่อรายละไม่เกิน 6 เดือน  (แล้วเเต่สมาชิกขอ  แต่ไม่เกิน 6 เดือน) 

     ยื่นเรื่องได้ตั้งเเต่บัดนี้ถึง 31 พ.ค.63  

    คนค้ำไม่ต้องมานะคะ ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองแล้ว ฝากเวรหนังสือ หรือฝากไปรษณีย์มาก็ได้จ้า 

    รายละเอียดประกาศ และแบบฟอร์มตามลิ้ง  http://www.sattahip-coop.com/news/030463/77883.pdf

 

ข้อมูลส่วนตัวสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ที่  http://coop.sattahip-coop.com/coop-main/index.php