กลับด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด

      

   ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จะมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกประจำปี 2561 ทุนการศึกษาที่จะมอบมี 2 ประเภท คือทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา และทุนประเภทเรียนดี จำนวนเงินที่จะมอบทั้ง 2 ประเภท เป็นประมาณ 1,000,000 บาท ผู้มีความประสงค์จะขอรับทุนให้กับบุตร ให้ยืนใบสมัครพร้อมหลักฐาน ต่อสหกรณ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 กรกฎาคม 2561 

                                                                    download   แบบฟอร์มใบสมัคร

Random Image

4.jpg

อัตราดอกเบี้ย

Copyright © 2018 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด Rights Reserved.