ภาพข่าวกิจกรรม สอ.ฐท.สส.

บริษัท สหประกันชีวิต

พลเรือโท นพดล  สุภากร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ และประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด รับการเยี่ยมคำนับจากคุณรัชนีพร  พึงประสพ ที่ปรึกษา บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคุณชาญชัย  ตั้งชู รองผู้จัดการฝ่ายการตลาดประกันชีวิต บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ ห้องรับรองกองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐